Cuộc thi tìm hiểu 91 năm ngày thành lập đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Cuộc thi tìm hiểu 91 năm ngày thành lập đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Lượt xem:

HUYỆN ĐOÀN M’ĐRĂK ĐOÀN TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRƯỜNG TỘ CUỘC THI TRỰC TUYẾN “CUỘC THI TÌM HIỂU 91 NĂM TRUYỀN THỐNG VẺ VANG CỦA ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH”  Năm học 2021 – 2022 1. Nội dung Câu hỏi tìm hiểu 91 năm truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh sẽ xoay quanh các nội dung: – Lịch sử hình thành và phát triển của Đoàn. [...]
Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2017 – 2018

Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2017 – 2018

Lượt xem:

 KẾ HOẠCH   Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2017 – 2018 Căn cứ vào Điều lệ Hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp học phổ thông và giáo dục thường xuyên ban hành kèm theo Thông tư số 21/2010/TT-BGDĐT ngày 20/7/2010 của Bộ GDĐT; Thực hiện Kế hoạch số 56/SGDĐT-GDTrH, ngày 29/9/2017 về tổ chức Hội thi giáo viên giỏi THPT và GDTX [...]
Khám sức khỏe định kỳ cho học năm học sinh 2017- 2018

Khám sức khỏe định kỳ cho học năm học sinh 2017- 2018

Lượt xem:

SỞ GD & Đ T ĐẮK LẮK THPT  NGUYỄN TRƯỜNG TỘ Số : 113  /KH -YT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHU NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do  – Hạnh phúc M’drăk, ngày 05  tháng 10  năm 2017 KẾ HOẠCH Khám sức khỏe định kỳ cho học năm học sinh 2017- 2018   Căn cứ vào quyết định số 73/2007 QĐ- BGDĐT ban hành quy định về hoạt [...]
TUYÊN TRUYỀN LUẬT LỆ ATGT

TUYÊN TRUYỀN LUẬT LỆ ATGT

Lượt xem:

Việc nghiêm chỉnh chấp hành “Luật an toàn giao thông” nói chung và “Luật an toàn giao thông đường bộ” nói riêng luôn là một trong những nội dung quan trọng được Ban giám hiệu nhà trường hết sức quan tâm. Xem đây là một hoạt động thường niên và xuyên suốt năm học. Như những năm học trước, sáng ngày 12 tháng 9 năm 2017, phòng Cảnh sát [...]