Lịch tuần 01 (Từ ngày 13/8/2018 đến ngày 19/8/2018

Lịch tuần 01 (Từ ngày 13/8/2018 đến ngày 19/8/2018

Lượt xem:

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THPT NGUYỄN TRƯỜNG TỘ LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ ngày 13/8/2018 đến ngày 19/8/2018   Thứ Hai (13/8) Buổi sáng – GV Tham gia Bồi dưỡng chuyên môn hè 2018 – Họp giao ban BGH chuẩn bị cho ngày tịu trường 15/8 (Đ/c Hải: Chủ trì). Buổi chiều – CM Lập bảng phân công chuyên môn tuần 1. – Phân lớp khối 10,, [...]