Giới thiệu

THPT Nguyễn Trường Tộ.

Thành lập ngày 09 tháng 8 năm 2005, theo quyết định số 1405/QĐ-UBND của UBND tỉnh Đắk Lắk , chính thức đi vào hoạt động tháng 9 năm 2005.

 Các em học sinh trong lễ khai giảng năm học mới:

 1. NHIỆM VỤ :
 2. Tổ chức giảng dạy, học tập và các hoạt động giáo dục khác của Chương trình giáo dục phổ thông.
 3. Quản lý giáo viên, cán bộ, nhân viên; tham gia tuyển dụng và điều động giáo viên, cán bộ, nhân viên.
 4. Tuyển sinh và tiếp nhận học sinh, vận động học sinh đến trường, quản lý học sinh theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 5. Thực hiện kế hoạch phổ cập giáo dục trong phạm vi cộng đồng.
 6. Huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực cho hoạt động giáo dục. Phối hợp với gia đình học sinh, tổ chức và cá nhân trong hoạt động giáo dục.
 7. Quản lý, sử dụng và bảo quản cơ sở vật chất, trang thiết bị theo quy định của Nhà nước.
 8. Tổ chức cho giáo viên, nhân viên, học sinh tham gia hoạt động xã hội.
 9. Tự đánh giá chất lượng giáo dục và chịu sự kiểm định chất lượng giáo dục của cơ quan có thẩm quyền kiểm định chất lượng giáo dục.
 10. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.
 11. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN:

– Tổng số CB,GV,CNV:

Năm học Tổng số Cán bộ quản lý Giáo viên Nhân viên Hợp đồng
2005 – 2006 16 02 11 03 4
2006 – 2007 27 02 20 05 5
2007 – 2008 38 02 30 06 5
2008 – 2009 41 02 33 06 5
2009 – 2010 42 02 34 06 5
2010 – 2011 45 02 36 07 6
2011 – 2012 47 03 37 07 6
2012 – 2013 46 03 36 07 6
2013 – 2014 44 03 34 07 6
2014 – 2015 46 03 36 07 6
2015 – 2016 46 03 36 07 6
2016 – 2017 50 03 39 08 7
2017 – 2018 50 03 39 08 7

– Tổng số Học sinh qua các năm học:

NĂM HỌC SỐ LỚP THPT SỐ HS THPT
2005 – 2006 9 336
2006 – 2007 17 681
2007 – 2008 20 867
2008 – 2009 19 806
2009 – 2010 19 758
2010 – 2011 19 756
2011 – 2012 19 747
2012 – 2013 20 711
2013 – 2014 20 755
2014 – 2015 19 610
2015 – 2016 19 615
2016 – 2017 19 652
2017 – 2018 18 610

– Những thành tích đạt được qua các năm học:

Năm học Thành tích tập thể Thành tích cá nhân
2005 – 2006 – Chi bộ: Huyện ủy M’drăk tặng giấy khen chi bộ trong sạch vững mạnh

–  Công đoàn: Công đoàn Vững mạnh

– Giáo viên đạt CSTĐ cấp cơ sở: 81,25%

– Học lực khá, giỏi chiếm 18,97%

2006 – 2007 – Huyện ủy M’drăk tặng giấy khen chi bộ trong sạch vững mạnh

–  Công đoàn: Công đoàn Vững mạnh

– Giáo viên đạt CSTĐ cấp cơ sở: 66,1%

– Học lực khá, giỏi chiếm 17,9%

2007 – 2008 – Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk đánh giá xếp loại thi đua nhà trường đạt loại Khá; công nhận đơn vị đạt thành tích xuất sắc trong phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”

– Trường đỗ tốt nghiệp tỷ lệ: 59,6%

– Kết quả thi Đại học, Cao đẳng: khá cao so với mặt bằng của tỉnh

– Giáo viên đạt CSTĐ cấp cơ sở: 5,27%

– Học lực khá, giỏi chiếm 14,4%

2008 – 2009 –  Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk đánh giá xếp loại thi đua nhà trường đạt loại Khá; công nhận đơn vị đạt thành tích xuất sắc trong phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”

– Trường đỗ tốt nghiệp tỷ lệ: 67%

– Kết quả thi Đại học, Cao đẳng: khá cao so với mặt bằng của tỉnh

– Giáo viên đạt CSTĐ cấp cơ sở: 24,4%

– Học lực khá, giỏi chiếm 17,2%

2009 – 2010 – Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk đánh giá xếp loại thi đua nhà trường đạt loại Khá; Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk tặng giấy khen đơn vị 3 năm liền 2008- 2010 thực hiện Xuất sắc phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”

– Trường đỗ tốt nghiệp tỷ lệ: 91,4%

– Kết quả thi Đại học, Cao đẳng: khá cao so với mặt bằng của tỉnh

– Giáo viên đạt CSTĐ cấp cơ sở: 38,1%

– Học sinh giỏi cấp trường: 10

– Học sinh giỏi cấp tỉnh : 2

2010 – 2011 – Sở giáo dục và đào tạo Đắk Lắk đánh giá xếp loại thi đua nhà trường đạt tập thể Lao động Tiến tiến; công nhận đơn vị đạt thành tích xuất sắc trong phong trào“Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”

– Trường đỗ tốt nghiệp tỷ lệ: 88,2%

– Kết quả thi Đại học, Cao đẳng: đứng thứ 23 của tỉnh

– Giáo viên đạt CSTĐ cấp cơ sở: 44,4%

– Học sinh giỏi cấp trường: 12

– Học sinh giỏi cấp tỉnh : 5

2011 – 2012 – Sở giáo dục và đào tạo Đắk Lắk đánh giá xếp loại thi đua nhà trường đạt tập thể Lao động Tiến tiến; công nhận đơn vị đạt thành tích xuất sắc trong phong trào“Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”

– Trường đỗ tốt nghiệp tỷ lệ: 98,35%

– Kết quả thi Đại học, Cao đẳng: khá cao so với mặt bằng của tỉnh

– Giáo viên đạt CSTĐ cấp cơ sở: 51,06%

– 7 SKKN đạt giải tỉnh

– Học sinh giỏi cấp trường: 15

– Học sinh giỏi cấp tỉnh : 14

2012 – 2013 – Sở giáo dục và đào tạo Đắk Lắk đánh giá xếp loại thi đua nhà trường đạt tập thể Lao động Tiến tiến; công nhận đơn vị đạt thành tích xuất sắc trong phong trào“Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”

– Trường đỗ tốt nghiệp tỷ lệ: 95,85%

– Kết quả thi Đại học, Cao đẳng: đứng thứ 16 của tỉnh

– Giáo viên đạt CSTĐ cấp cơ sở: 54,76%

– 7 SKKN đạt giải tỉnh

– Học sinh giỏi cấp trường: 14

– Học sinh giỏi cấp tỉnh : 11

2013 – 2014 – Sở giáo dục và đào tạo Đắk Lắk đánh giá xếp loại thi đua nhà trường đạt tập thể Lao động Tiến tiến

– Trường đỗ tốt nghiệp tỷ lệ: 91%

– Kết quả thi Đại học, Cao đẳng: đứng thứ 15 của tỉnh

– Giáo viên đạt CSTĐ cấp cơ sở: 79,55%

– 4 SKKN đạt giải tỉnh

– 2 giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh.

– Học sinh giỏi cấp trường: 14

– Học sinh giỏi cấp tỉnh : 6

2014 – 2015 – Sở giáo dục và đào tạo Đắk Lắk đánh giá xếp loại thi đua nhà trường đạt tập thể Lao động Tiến tiến

– Kết quả đậu tốt nghiệp: 71,43%

– Giáo viên đạt CSTĐ cấp cơ sở: 67,57%

– 7 SKKN đạt giải tỉnh

– Học sinh giỏi cấp trường: 14

– Học sinh giỏi cấp tỉnh : 6

2015 – 2016 – Sở giáo dục và đào tạo Đắk Lắk đánh giá xếp loại thi đua nhà trường đạt tập thể Lao động Tiến tiến; công nhận đơn vị đạt thành tích xuất sắc trong phong trào“Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”

– Trường đỗ tốt nghiệp tỷ lệ: 76,85%

– Kết quả thi Đại học, Cao đẳng: đứng thứ 16 của tỉnh

– Giáo viên đạt CSTĐ cấp cơ sở: 47,86%

– 8 SKKN đạt giải tỉnh

– Học sinh giỏi cấp trường: 46

– Học sinh giỏi cấp tỉnh : 5

2016 – 2017 – Sở giáo dục và đào tạo Đắk Lắk đánh giá xếp loại thi đua nhà trường đạt tập thể Lao động Tiến tiến

– Trường đỗ tốt nghiệp tỷ lệ: 93,19%

– Kết quả thi Đại học, Cao đẳng: Cao

– Giáo viên đạt CSTĐ cấp cơ sở: 65,75%

– 3 SKKN đạt giải tỉnh

– Học sinh giỏi cấp trường: 57

– Học sinh giỏi cấp tỉnh : 3

2017 – 2018

Cơ sở đầu tiên mới thành lập

 1. Định hướng phát triển từ năm 2015 – 2020:

Tiếp tục đẩy mạnh sự nghiệp giáo dục gắn với việc chuẩn hoá, hiện đại hoá, xã hội hoá các điều kiện giáo dục. Từng bước đưa giáo dục của Huyện M’drak phát triển vững chắc đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đẩy mạnh CNH-HĐH xây dựng quê hương  M’drăk văn minh giàu đẹp.

Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, giáo dục đại trà một cách thực chất.

Đẩy mạnh việc dạy và ứng dụng công nghệ thông tin trong nhà trường.

Xây dựng đội ngũ cán bộ giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn.

Xây dựng trường  trọng điểm vùng kinh tế 715 A, B,C.

Thực hiện tốt công tác xã hội hoá giáo dục góp phần đẩy mạnh sự nghiệp CNH-HĐH.