Lịch tuần 01 (Từ ngày 13/8/2018 đến ngày 19/8/2018

Lượt xem:

Đọc bài viết

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THPT NGUYỄN TRƯỜNG TỘ

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từ ngày 13/8/2018 đến ngày 19/8/2018

 

Thứ Hai

(13/8)

Buổi sáng

– GV Tham gia Bồi dưỡng chuyên môn hè 2018

– Họp giao ban BGH chuẩn bị cho ngày tịu trường 15/8 (Đ/c Hải: Chủ trì).

Buổi chiều

– CM Lập bảng phân công chuyên môn tuần 1.

– Phân lớp khối 10,, Công bố danh sách tuyển sinh trúng truyển.

Thứ Ba

(14/8)

Buổi sáng

– Ban LĐCSVC giao ban với GV CN phân vùng vệ sinh trường lớp ( Th Vinh)

 – Họp xét kết quả kiểm tra học sinh có học lực yếu

Buổi chiều

– Làm việc bình thường.

Thứ Tư

(15/8)

Buổi sáng

– Tổ chức vệ sinh trường , lớp, sắp xếp bàn ghế.  từ ngày 15/8 đến hết ngày 17/8/2018. ( GVCN; BGH)

Buổi chiều

– Tổ chức vệ sinh trường , lớp, sắp xếp bàn ghế.  từ ngày 15/8 đến hết ngày 17/8/2018. ( GVCN; BGH)

Thứ Năm

(16/8)

Buổi sáng

– Tổ chức vệ sinh trường , lớp, sắp xếp bàn ghế.  từ ngày 15/8 đến hết ngày 17/8/2018. ( GVCN; BGH)

Buổi chiều

– Tổ chức vệ sinh trường , lớp, sắp xếp bàn ghế.  từ ngày 15/8 đến hết ngày 17/8/2018. ( GVCN; BGH)

Thứ Sáu

(17/8)

Buổi sáng

– Tổ chức vệ sinh trường , lớp, sắp xếp bàn ghế.  từ ngày 15/8 đến hết ngày 17/8/2018. ( GVCN; BGH)

Buổi chiều

– Tổ chức vệ sinh trường , lớp, sắp xếp bàn ghế.  từ ngày 15/8 đến hết ngày 17/8/2018. ( GVCN; BGH)

Thứ Bảy

(18/8)

Buổi sáng

Buổi chiều

Chủ nhật

(19/8)

Buổi sáng

Buổi chiều

                                                  THƯ KÝ HỘI ĐỒNG