Trường THPT Nguyễn Trường Tộ

  • Điện thoại: 02626585986 - 02626585646
  • Email: truongtomdrak@gmail.com
  • Địa chỉ: Thôn 14 - Xã Eariêng - Huyện M'drăk - Đăklăk