Tiết mục sân khấu hóa “Phòng chống bạo lực học đường”

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 30 tháng 11 năm 2020, Lớp 12C3 với sự cố vấn của Tổ Pháp ché trường THPT Nguyễn Trường Tộ thực hiện tiểu phẩm sân khấu hóa “Xây dựng tình bạn đẹp – Phòng chống bạo lực học đường”. Tiểu phẩm đã nói lên tình trạng bạo lực học đường hiện nay, tác hại và một số chú ý để phòng tránh bạo lực học đường cũng như kêu gọi toàn thể học sinh phòng, chống bạo lực học đường, xây dựng tình bạn đẹp.