Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
Số: 08/TT 21/03/1988 Thông tư, HƯỚNG DẪN VỀ VIỆC KHEN THƯỞNG VÀ THI HÀNH KỶ LUẬT HỌC SINH CÁC TRƯỜNG PHỔ THÔNG.
Số : 38/QĐ-NTTo 17/05/2023 Quyết định, Về việc đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức, năm học 2022 - 2023
76/TB-NTTo 10/08/2022 Thông báo,
77/TB-NTTo 10/08/2022 Thông báo,
VB-NTTo 10/08/2022 Văn bản khác,
Số : 121 /QĐ-NTTo 27/10/2021 Quyết định, Quyết định kiểm tra nội bộ tháng 10, 11
108/KH-NTTo 14/10/2021 Kế hoạch, Kiểm tra nội bộ năm học 2021-2022
Số: 94/QC-NTTo "Về việc ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại công chức, viên chức" 28/09/2021 Quyết định, Về việc ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại công chức, viên chức
THU 02/09/2021 Văn bản khác, Thư của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gửi cho các thầy cô giáo, cán bộ quản lý, người lao động ngành giáo dục, các phụ huynh và các em học sinh nhân dịp khai giảng năm học 2021-2022, gửi gắm niềm tin và hy vọng của Chủ tịch nước đối với ngành giáo dục trong năm học 2021-2022
87/TB-NTTo 28/08/2021 Thông báo, Thông báo V/v chuẩn bị khai giảng và tổ chức dạy học năm học 2021-2022
Số: 85/KH-NTTo 17/08/2021 Kế hoạch, Kế hoạch GD nhà trường 2021-2022
Số: 95 /GĐĐ-NTTo 19/10/2017 Văn bản khác, Giấy đi đường
Trang 1 / 212»