Số: 94/QC-NTTo

Lượt xem: Lượt tải:


Thông tin Nội dung
Số ký hiệu Số: 94/QC-NTTo
Ngày ban hành 28/09/2021
Loại văn bản Quyết định,
Trích yếu Quyết định "Về việc ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại công chức, viên chức"
Xem văn bản Vui lòng đăng nhập để xem!
Tải về Vui lòng đăng nhập để tải về!