Hướng dẫn công dân thực hiện thủ tục hành chính của dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 18 tháng 12 năm 2020 Sở GD&ĐT Đắk Lắk có công văn số 1942/SGDĐT-CCHC về việc Hướng dẫn công dân thực hiện thủ tục hành chính của dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và hướng dẫn về hồ sơ và thủ tục hành chính cấp bản sao văn bằng chứng chỉ từ sổ gốc và thủ tục chuyển trường đối với học sinh THPT