Kế hoạch năm học 2017-2018

Kế hoạch năm học 2017-2018

Lượt xem:

  SỞ GD&ĐT ĐẮK LẮK TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRƯỜNG TỘ Số:   96  /KH-NTTo CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc M’đrăk, ngày 05  tháng 9  năm 2017 KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2017-2018  TÌNH HÌNH CHUNG: 1- Những căn cứ để xây dựng kế hoạch: – Căn cứ nghị định số 42/2013/NĐ-CP ngày 09/05/2013 của chính phủ về Tổ chức và [...]
Phân công chuyên môn năm học 2017-2018

Phân công chuyên môn năm học 2017-2018

Lượt xem:

Bảng phân công chuyên môn [...]
Tăng cường các biện pháp ngăn chặn bạo lực học đường

Tăng cường các biện pháp ngăn chặn bạo lực học đường

Lượt xem:

GD&TĐ – Ngày 21/11/2016, Bộ GD&ĐT ban hành văn bản 5727/BDGĐT-CTHSSV gửi Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về việc tăng cường các biện pháp ngăn chặn tình trạng bạo lực học đường.   Theo văn bản này, thời gian qua, Bộ GD&ĐT đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng ngừa và ngăn chặn tình trạng bạo lực học [...]