Khám sức khỏe định kỳ cho học năm học sinh 2017- 2018

Khám sức khỏe định kỳ cho học năm học sinh 2017- 2018

Lượt xem:

SỞ GD & Đ T ĐẮK LẮK THPT  NGUYỄN TRƯỜNG TỘ Số : 113  /KH -YT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHU NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do  – Hạnh phúc M’drăk, ngày 05  tháng 10  năm 2017 KẾ HOẠCH Khám sức khỏe định kỳ cho học năm học sinh 2017- 2018   Căn cứ vào quyết định số 73/2007 QĐ- BGDĐT ban hành quy định về hoạt [...]
Tuyên truyền phòng chống tội phạm, tội phạm ma túy và tệ nạn xã hội trong học sinh

Tuyên truyền phòng chống tội phạm, tội phạm ma túy và tệ nạn xã hội trong học sinh

Lượt xem:

Triển khai phổ biến các văn bản mới về công tác phòng chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự trong nhà trường. Phổ biến thông tin, tình hình về phòng chống tội phạm, tội phạm ma túy và tệ nạn xã hội, tập trung vào đối tượng thanh thiếu niên. Giao lưu, đối thoại với học sinh về công tác phòng chống tội phạm, tội phạm ma [...]
Học sinh tham gia cuộc thi vẽ tranh hướng về biển Đông

Học sinh tham gia cuộc thi vẽ tranh hướng về biển Đông

Lượt xem:

Học sinh tham gia cuộc thi vẽ tranh hướng về biển Đông trong không khí vui tươi. Với nhiều tác phẩm xuất sắc thể hiện tình yêu quê hương đất nước và biển đảo Việt Nam. Dưới đây là một số hình ảnh cuộc thi.   [...]