Số : 38/QĐ-NTTo “Về việc đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức, năm học 2022 – 2023”

Lượt xem: Lượt tải:


Thông tin Nội dung
Số ký hiệu Số : 38/QĐ-NTTo
Ngày ban hành 17/05/2023
Loại văn bản Quyết định,
Trích yếu Về việc đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức, năm học 2022 - 2023
Xem văn bản Vui lòng đăng nhập để xem!
Tải về Vui lòng đăng nhập để tải về!